Popular Posts

About

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มังกรทะยานฟ้า

นวนิยายกำลังภายใน ที่เขียนขึ้นตามใจผู้เขียน

ในระหว่าง ที่ อิ๋งเจิง ฉินอ๋อง ได้ทำการปราบปรามแคว้นต่าง ๆ เข้าเป็น แผ่นดินเดียว แล้ว จึง สถาปนาตนเอง ขึ้น จักรพรรดิ มีนามว่า ฉินซีฮ่องเต้  ในยุคนี้ ประชากรทุกหมู่เหล่าย่อมได้รับผลจากการ รวมแผ่นดินกันถ้วนหน้า ในระหว่างการทำสงครามนั้นได้ทำการริเริ่มสร้าง พระราชวังเพิ่มเติมมิได้ขาด 

พระองค์ถูกลอบสังหาร จากนักฆ่า จิงเคอ ที่โด่งดัง จากแคว้นเอี้ยน

            นอกจากนี้แล้ว พระองค์ยังเสด็จออกประพาสไกลไปตามท้องที่ต่างๆ เพื่ออวดศักดานุภาพ เสริมการควบคุมราษฏรทั่วประเทศ  เพื่อท่องเที่ยวหาความสำราญแปลกใหม่ และแสวงหาผู้วิเศษ เพื่อหาโอสถอมตะ 

การเสด็จประพาสไกลนี้เอง จึงเป็นจุดเริ่มต้น ของ มังกรทะยานฟ้า

ขอเชิญท่านผู้อ่านทัศนาได้ ณ บัดนี้

อ่านต่อ บทที่ 1 มือลอบสังหาร


ภาพจากมังกรจีน

Wikipedia

ผลการค้นหา